O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2009-08-07

Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

2009-08-03

Uzupełnienie elementów lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie suwalskim.

Uzupełnienie elementów lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie suwalskim.

2009-04-24

Konferencja \"Przemoc domowa. Rozwiązania i perspektywy przeciwdziałania\".

W dniu 28 kwietnia w Dowspudzie odbędzie się Konferencja \"Przemoc domowa. Rozwiązania i perspektywy przeciwdziałania\".

2009-02-03

Rozpoczęcie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego oduczania przemocy w rodzinie.

Rozpoczęcie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego oduczania przemocy w rodzinie.

2008-12-15

Szkolenie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI)

W dniach 3-4 oraz 16-17 grudnia 2008 r. Powiat Suwalski organizuje szkolenie: „Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz pomocy dziecku

2008-11-12

Informacja o wyborze oferty szkoleniowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że na ogłoszenie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze z terenu Powiatu Suwalskiego wpłynęły dwie oferty...

2008-10-29

OGŁOSZENIE !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60 informuje, że w okresie od dnia 12 listopada do dnia 18 grudnia 2008 roku, odbędzie się szkolenie rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie jest bezpłatne. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny /0-87/5659280 lub 5659283.

2008-08-18

Przygotowanie do otwarcia OREW - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SUWAŁKACH Realizuje projekt OREW

2008-08-05

Zawieszenie porad specjalistycznych w Punktach Interwencji Kryzysowej OIK w miesiącu sierpniu 2008.

Informujemy, że w miesiącu sierpniu zawieszone są dyżury specjalistów w Gminnych Punktach Interwencji Kryzysowej prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Z porad prawnych i psychologicznych można w tym czasie skorzystać w siedzibie PCPR w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60. Dokładna informacja o poradach w zakładce - Poradnictwo specjalistyczne. Informacja telefoniczna pod numerem 087 565 92 82/80.

2008-07-30

Projekt „ANWERS. Ankieta Niepełnosprawni. Wstępny Etap Realizacji Strategii”

Aktualności od: 91  do: 100, wszystkich: 100
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy