O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Ogłoszenia i przetargi

2019-02-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego metodą (TSR)

2019-02-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2019-02-14

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

2019-02-14

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego.

2018-12-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje

2018-12-12

Świadczenie usług pocztowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych

2018-11-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych przez psychologa, pedagoga, prawnika oraz zajęć integracyjno – edukacyjnych

2018-11-15

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych przez psychologa, pedagoga, prawnika oraz zajęć integracyjno – edukacyjnych dla grupy dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania pn.: „Zajęcia edukacyjne dla rodzin zastępczych oraz edukacyjno-zabawowe i socjalizujące dla młodzieży i dzieci przebywających w tych rodzinach”.

2018-10-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego metodą (DULUTH)

2018-09-21

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.
Realizowane programy od: 1  do: 10, wszystkich: 204
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy