O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-01-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Ogłoszenia i przetargi

2018-08-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w projekcie „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”

2018-07-30

PCPR w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń

PCPR w Suwałkach zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w projekcie „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.”

2018-04-26

Wybór wykonawcy PKE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje

2018-04-17

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

2018-01-02

Świadczenie usług pocztowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, że na świadczenie usług pocztowych na 2018 rok wybrano Pocztę Polską S.A.

2017-12-22

Świadczenie usług pocztowych

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

2015-08-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje,

2015-08-12

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

2015-02-12

Wyniki z wyboru oferty na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

Wyniki z wyboru oferty na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu, „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!”

2015-02-05

Wyniki z wyboru oferty na uzupełnienie wiedzy szkolnej – indywidualne korepetycje przedmiotowe

Wyniki z wyboru oferty na uzupełnienie wiedzy szkolnej – indywidualne korepetycje przedmiotowe na poziomie gimnazjum i szkoły średniej, dla 9 osób, uczestników projektu „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!”
Realizowane programy od: 11  do: 20, wszystkich: 204
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy