O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

W trosce o bezpieczny domKORKOCI!G! Wyp3yn na g3ebie
Przemocy nie
    Projekty

2014-02-18

KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, do wzięcia udziału w w.w. projekcie. Udział jest bezpłatny.

2013-05-31

Przemocy Mówimy NIE !

Projekt „Przemocy mówimy - NIE!” realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w ramach dotacji uzyskanej przez Powiat Suwalski w konkursie ogłoszonym po raz pierwszy w roku 2011 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Programie Osłonowym „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Programu Osłonowego „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”.

2011-07-30

PROJEKT „ANWERS. Ankieta Niepełnosprawni. Wstępny Etap Realizacji Strategii".

Dnia 19.03.2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, należące do gmin: Jeleniewo, Raczki, Szypliszki, Bakałarzewo, Suwałki, Przerośl, Wiżajny, Filipów, które terytorialnie wchodzą w skład Powiatu Suwalskiego, podpisały porozumienie o współpracy

2011-05-18

PROJEKT „AKADEMIA DOBREGO RODZICA”

Głównymi celami Projektu było kształtowanie postaw małżonków i rodziców w kierunku świadomego pełnienia ról społecznych, w tym odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowania przyjaznych więzi nastolatków z rodzicami, nauka rodziców radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz uświadomienie wpływu postaw rodziców na funkcjonalność dzieci i młodzieży - kształtowanie wzorców pozytywnych.

2011-05-18

PROJEKT „WOKÓŁ TRADYCJI”

Projekt kierowany był do kobiet w wieku 60 +, mężczyzn w wieku 65 + oraz młodzieży gimnazjalnej. Działania kierowane były do seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej Gminy Raczki, a w szczególności do osób rekrutujących się z nisko uposażonych warstw społecznych i środowisk zagrożonych

2011-05-18

PROJEKT "REINTEGRACJA RODZIN PRZEMOCOWYCH"

Celem Projektu była reintegracja rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. A przede wszystkim, odbudowa komunikacji małżeńskiej zaburzonej na skutek przemocy, poszerzenie kompetencji rodzicielskich małżeństw dotkniętych przemocą oraz doskonalenie umiejętności społecznych u dzieci z

2011-05-18

"UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW LOKALNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W POWIECIE SUWALSKIM"

Trzykrotnie w ostatnich latach Powiat Suwalski otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Programie Wspierania Jednostek Samorządowych w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

2008-04-30

Projekt EQUAL

Projekt zgłoszony do Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 dla Polski, o nazwie: "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej", został 21 grudnia 2004 roku pozytywnie zaopiniowany i przekazany do realizacji decyzją Instytucji Zarządzającej.
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy