O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-01-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane projekty

2011-05-18

PROJEKT „WOKÓŁ TRADYCJI”
 

„WOKÓŁ TRADYCJI”
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Suwałkach w okresie od 01.10.2009r. - 30.04.2010r.

          Projekt kierowany był do kobiet w wieku 60 +, mężczyzn w wieku 65 + oraz młodzieży gimnazjalnej. Działania skierowane były do seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej Gminy Raczki, a w szczególności do osób rekrutujących się z nisko uposażonych warstw społecznych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt miał za zdanie integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich oraz integrację pokoleń poprzez podtrzymanie tradycji rękodzieła i kuchni regionalnej. 

         W ramach projektu prowadzono warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy zajęć nabyli praktyczne i teoretyczne umiejętności wykonywania powoli odchodzących w niepamięć potraw kuchni regionalnej oraz przygotowywania i podawanie ciast, sałatek i surówek. 

         Zrealizowano również cykl warsztatów artystycznych dla miłośników robótek ręcznych pt.: "W świecie nitek". W warsztatach brały udział osoby, które chciały rozpocząć swoją przygodę z formami rękodzieła tradycyjnego i sztuki zdobniczej (koronkarstwo szydełkowe, haft krzyżykowy, tkactwo, dzianie na drutach, papieroplastyka, wykonywanie kwiatów z bibuły i krepiny). Podczas zajęć tkackich uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności tkaczki, zapoznania się z tradycyjnym sposobem przędzenia wełny oraz poznania tajników tkania. W trakcie zajęć z pracy na kołowrotku przygotowywano i zakładano osnowy na krosna oraz tworzono kolejne etapy powstawania tkaniny.

         Projekt miał charakter pilotażowy. Chodziło w nim o wyłonienie obszarów aktywności, które okażą się atrakcyjną propozycją dla seniorów, by wyjść z domu na forum lokalnej społeczności. Chodziło też o to, aby wykorzystując wiedzę i umiejętności seniorów związane z lokalnymi tradycjami i zanikającymi formami twórczości, pokazać młodym wielką wartość własnych lokalnych tradycji i historii. Doświadczenia tego projektu posłużą w kolejnych latach rozszerzeniu działań na rzecz seniorów również na pozostałe gminy powiatu, by wytworzyć na szerszą skalę obraz aktywnego seniora. Tym samym przywrócić wielu z nich poczucie własnej wartości i godności.

 

                   Strona projektu (kliknij na obrazek poniżej):

 

 

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy