O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Dane teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki

Tel.: 87 565 92 81, Fax: 87 565 92 84

NIP: 844-18-76-984 REGON: 790727374

www.pcpr.suwalski.pl, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Dyrektor PCPR

Stanisław Dziemian tel. (087) 565 92 81

Sekretariat

tel. (087) 565 92 80

Godziny pracy

poniedziałek -piątek, godz.7-30-15.30


Stanowiska pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Lp.

Stanowisko pracy

Nr pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

1.

Dyrektor

6

Stanisław Dziemian

(087) 565 92 81

2.

ds. kadrowych, organizacyjnych, bhp i osób niepełnosprawnych

5

Teresa Ambrosiewicz

(087) 565 92 80

3.

ds. finansowo-księgowych

17

Bożena Szachniewicz

(087) 565 92 89

4.

ds. rozliczeń i sprawozdawczości PCPR

17

Zofia Iwanicka

(087) 565 92 89

5.

ds. opiekuńczo - wychowawczych

5

Mariola Zuchwalska

(087) 565 92 83

6.

ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

4

Patrycjusz Kalinowski

(087) 565 92 85

7.

ds. interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7

Anna Bogumiła Kuryło

(087) 565 92 82

 

Inspektor ochrony danych: Ewa Krzyżewska, nr pokóju 132, e-mail: iod@powiat.suwalski.pl

  
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy