O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Przydatne linki i adresy
 
STRONY RZĄDOWE:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Rządowy program - Razem bezpieczniej

Ministerstwo spraw wewnętrznych

STRONY DOTYCZĄCE PRZEMOCY:
Pogotowie Niebieska Linia

Stowarzyszenie Niebieska Linia

Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom

Fundacja porozumienia bez przemocy

Fundacja La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi

Szkoła bez przemocy

Przemoc w szkole

Instytut Amity - Oficjalna polska strona treningu zastępowania agresji

STRONY DOTYCZĄCE UZALEŻNIEŃ:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Kampania Bliżej siebie-dalej od narkotyków

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Kim są Anonimowi Narkomani?

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polska Nieoficjalna Strona Dorosłych Dzieci Alkoholików

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krajowe Centrum ds. AIDS.

Oficjalna strona Wspólnoty AA w Polsce, opracowana i utrzymywana przez Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

SERWISY RODZINNE:
Rodzina.gov.pl

www.erodzina.com

Inicjatywa Tatonet

Strona internetowa "Rodzic po ludzku"

Serwis Dobry Tato

Specjalistyczny portal medyczny

DRABINA

Pierwszy polski portal poświęcony problemom osób dotkniętych autyzmem oraz innymi zbliżonymi do autyzmu schorzeniami, a także rodzin i innych zaangażowanych w ich problemy ludzi

SERWISY DLA OSÓB ZAJMUJĄCYM SIĘ POMAGANIEM:


Ośrodek kształcenia służb publicznych i socjalnych

Czasopisma pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego

Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych: związek stowarzyszeń i innych osób prawnych, działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.


SPRAWY OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Strona internetowa, powstała z inicjatywy osób zgromadzonych wokół usenetowej grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Fundacja działająca na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz walcząca o przynależne im prawa

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych

Strona Polskiego Towarzystwa Dysleksji


INNE:

Strona internetowa Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Centrum Wolontariatu - strony sieci

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Serwis informacyjny Urzędów Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Strona internetowa Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy