O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJACYCH PRZEMOCY

JESLI ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI: 

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?

 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?

 • mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?

 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?

 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?

 • grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?

 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?

 • zmusza Cię do pożycia seksualnego?

 • zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?

 • straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc?

 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?

 • przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?

 • pobił Cię tak dotkliwie, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?

 • sprawia, że czujesz się zagrożona w swoim domu?

istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. 

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!

PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!

PRZEMOC DOMOWA TO ZACHOWANIE WYUCZONE, KTÓREGO MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ!

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ PRZEMOCY NIE!

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE!

PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA!!!

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Prawny obowiązek pomocy w zatrzymaniu przemocy w rodzinie mają:

 • Sąd Rodzinny /jeśli przemoc dotyczy dziecka/,

 • Policja,

 • Prokuratura,

 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS),

 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów

 • Alkoholowych (GKRPA) /jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym/

Z pomocą tych instytucji możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub zażądać założenia NIEBIESKIEJ KARTY chroniącej przed przemocą.

NIEBIESKA KARTA została opracowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej

 • rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą

 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy

Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza

policji i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy

w rodzinie (Niebieska Karta w pomocy społecznej stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego).

Niebieska Karta służy

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie

 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą

 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej

 • jako dowód w sprawach sądowych

 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy

 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy

Sposób przeprowadzania interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w Policji reguluje aktualnie zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r.

 Procedura Niebieska Karta nakłada na instytucje obowiązki i zobowiązuje do określonego sposobu postępowania wobec sytuacji przemocy. Przede wszystkim obliguje do monitorowania środowisk, w których występuje przemoc oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin - w ramach własnych kompetencji. Realizacja procedury wymaga od instytucji pomagających wzajemnej współpracy w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie oraz do wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

Sposób realizacji procedury Niebieskiej Karty przez Policję opisują:  

Niebieska Karta - Zarządzenie KGP nr 162 z dnia 18 lutego 2008 roku

Niebieska Karta dla Policji ->>pobierz formularz<<

Więcej informacji na temat NIEBIESKIEJ KARTY

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie współpracuje z Policją i Gminnymi Ośrodkami Społecznymi w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty wizytując rodziny oraz udzielając pomocy specjalistycznej w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY

ŚWIADCZONA PRZEZ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

Realizując zadania własne powiatu zgodnie z Ustawą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach którego udostępnia w sytuacji przemocy w rodzinie:

 • konsultacje psychologiczno-prawne w ramach poradnictwa specjalistycznego

 • w siedzibie Centrum

 • w Punkty Interwencji Kryzysowej

 • grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 • wizyty interwencyjne w miejscu zamieszkania w ramach Niebieskiej Karty;

 • organizuje miejsce schronienia dla ofiar przemocy.

oraz prowadzi

 • program oduczania przemocy w rodzinie;

 • program -warsztaty wychowania bez przemocy;

WYKAZ MIEJSC OFERUJĄCYCH POMOCY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

<< pobierz wykaz >>

Inne możliwe miejsca schronienia i pomocy specjalistycznej w sytuacji przemocy w rodzinie:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku

Osobą odpowiedzialna za organizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest p. Anna Bogumiła Kuryło pokój nr 7, tel. 087 565 92 82.

 

 

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy