O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Organizacje pozarządowe

Lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie gmin Powiatu Suwalskiego

Bakałarzewo

 1. Fundacja Wyrównywania Szans Edukacyjnych, Kulturalnych i Społecznych „Tęczowy Most" 16-423 Bakałarzewo ul. Rynek 14

 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej, 160423 Bakałarzewo, ul. Młyńska 15

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bakałarzewie

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Chmielówce

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Karasiewie

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Skazdubie Starym

 7. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Filipów

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy 16-424 Filipów 1 Maja 6

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym, www.filipow.free.ngo.pl

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Dębszczyźnie Starej

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Motulach Starych

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Zuśnie

 8. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Jeleniewo

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bachanowie

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Gulbieniszkach

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniewie

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Podwysokim Jeleniewskim

 5. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Na terenie gminy działa również:

 1. Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania "Szelment" z siedzibą w Szypliszkach ( obejmująca swym zasięgiem cztery sąsiednie gminy: Szypliszki, Rutkę-Tartak, Jeleniewo i Wiżajny).

Przerośl

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przerośl „Nasza Wieś" 16-427 Przerośl, Kolonia Przerośl 16

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłówce

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rakówku

 5. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Raczki

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach

 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Wsi

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Stokach

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Sidorach

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierciochach

 6. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Rutka-Tartak

 1. Ochotnicza Straż Pożarna  w Rutce-Tartak / 3 drużyny (męska, żeńska i młodzieżowa)

 2. Polskie Koło Pomocy Społecznej

 3. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Na terenie gminy działa również:

 1. Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania "Szelment" z siedzibą w Szypliszkach ( obejmująca swym zasięgiem cztery sąsiednie gminy: Szypliszki, Rutkę-Tartak, Jeleniewo i Wiżajny).

Suwałki

 1. Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, /zajmuje się przekazywaniem pomocy żywnościowej Unii Europejskiej najuboższej ludności/

 2. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju, 160402 Suwałki, Podbudówek 17

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Potaszni

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolewie

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Turówce Starej

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wychodnem

 9. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Na terenie gminy działa również:

 1. Fundacja "Źródło" wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Zielone Kamedulskie prowadzi świetlicę środowiskową w Zielonym Kamedulskim

 2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Suwałkach prowadzi prace przygotowawcze do utworzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w budynku po szkole w Brodzie Nowym.

Szypliszki

 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pogranicze" 16-411 Szypliszki ul. Suwalska 21

 2. Stowarzyszenie "Szkoła Dla Przyszłości" w Fornetce 16-411 Szypliszki, Fornetka 14

 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce z siedzibą w Słobódce

 4. Stowarzyszenie "Nasza Mała Ojczyzna" z siedzibą w Kaletniku

 5. Stowarzyszenie Północno - Wschodnia Lokalna Grupa Działania "Szelment" z siedzibą w Szypliszkach

 6. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie po drodze" 16-411 Szypliszki, Żyrwiny 8

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletniku

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Postawelku

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Sadzawkach

 10. Ochotnicza Straż Pożarna w. Szypliszkach

 11. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Wiżajny

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Wiżajny i Okolic,

 2. Stowarzyszenie „Macierzanka" 16-407 Wiżajny, ul Wierzbołowska 22

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Oklinach

 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnikach

 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiżajnach

 6. Parafialne Zespoły CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

Na terenie gminy działa również

 1. Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania "Szelment" z siedzibą w Szypliszkach ( obejmująca swym zasięgiem cztery sąsiednie gminy: Szypliszki, Rutkę-Tartak, Jeleniewo i Wiżajny).

Wykaz wszystkich działających organizacji pozarządowych, również z obszaru turystyki i sportu, znajduje się na stronie Powiatu Suwalskiego

Organizacje pozarządowe w Powiecie Suwalskim

Więcej na temat działania Caritas Diecezji Ełckiej można znaleźć na stronie http://elk.caritas.pl/index.php

Wszelkie propozycje zmian i uaktualnień prosimy przesłać na adres:

pcpr@powiat suwalski.pl

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy