O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-01-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane projekty

2011-05-18

"UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW LOKALNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W POWIECIE SUWALSKIM"
 

„Uzupełnienie elementów lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie suwalskim w obszarze prorodzinnych form opieki nad dzieckiem i rodziną" 

         Trzykrotnie w ostatnich latach Powiat Suwalski otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Programie Wspierania Jednostek Samorządowych w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

 Program zakładał w poszczególnych latach wykonanie następujących zadań:

  1. Promocję rodzinnych form opieki zastępczej;
  2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych;
  3. Reintegrację rodzin wg. Programu „Odzyskać dziecko";
  4. Wsparcie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej.
  5. Pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, w tym działanie asystenta rodziny.

Dzięki realizacji Projektu możliwe było rozszerzenie dotychczasowej oferty poradnictwa specjalistycznego:

 psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz prawnego.

 Dodatkowo w ramach realizacji powyższego Projektu w 2010r. możliwy był udział w:

1. Warsztatach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz w tym samym czasie zajęciach psychoedukacyjnych dla dzieci.

2. Warsztatach budowania relacji małżeńskiej oraz w tym samym czasie zajęciach psychoedukacyjnych dla dzieci.

3. Warsztatach budowania relacji partnerskich dla kobiet oraz w tym samym czasie zajęciach psychoedukacyjnych dla dzieci.

4. Warsztatach dla ojców.

5. Warsztatach psychoedukacyjnych TZA (Trening Zastępowania Agresji) dla młodzieży.

6. Warsztatach socjoterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej.

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy