O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-01-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane projekty

2011-05-18

PROJEKT „AKADEMIA DOBREGO RODZICA”
 

„AKADEMIA DOBREGO RODZICA”
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Suwałkach w okresie od 01.10.2009r. - 30.06.2010r.

         Głównymi celami Projektu było kształtowanie postaw małżonków i rodziców w kierunku świadomego pełnienia ról społecznych, w tym odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowania przyjaznych więzi nastolatków z rodzicami, nauka rodziców radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz uświadomienie wpływu postaw rodziców na funkcjonalność dzieci i młodzieży - kształtowanie wzorców pozytywnych

Grupę docelową Projektu stanowili:

 - mieszkańcy powiatu suwalskiego: 9-ciu gmin wiejskich,

 - rodzice i małżeństwa z różnym stażem, oraz ludzie młodzi, 

 - osoby chcące pogłębić swoje umiejętności i wiedzę pozwalające na kształtowanie pozytywnych postaw, zachowań oraz relacji międzyosobowych w rodzinie pomiędzy małżonkami oraz relacji międzypokoleniowych. 

Udział w projekcie umożliwił małżeństwom i rodzicom nabyć praktyczne umiejętności i narzędzia kształtowania siebie, relacji w rodzinie, a przez to kształtowania dzieci w duchu sprzyjającym rozwojowi postaw prorodzinnych i prospołecznych. Pozwolił na zerwanie z negatywnymi wzorcami rodziny, pokoleniowym pijaństwem oraz dziedziczoną bezradnością wychowawczą, które są powszechne w środowiskach wiejskich.

W projekcie wzięło udział 100 osób, które brały udział w warsztatach z cyklu „Szkoła dla rodziców”, „Odpowiedzialne rodzicielstwo”. Grupa młodzieży uczestniczyła w spotkaniach wykładowo - dyskusyjnych. Pedagog oraz psycholog udzielali osobom potrzebującym pomocy specjalistycznego wsparcia. 

 

                 Strona projektu (kliknij na obrazek poniżej):

 

 

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy