O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane projekty

2011-07-30

PROJEKT „ANWERS. Ankieta Niepełnosprawni. Wstępny Etap Realizacji Strategii".
 

Projekt „ANWERS. Ankieta Niepełnosprawni. Wstępny Etap Realizacji Strategii" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Suwałkach.


Dnia 19.03.2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, należące do gmin: Jeleniewo, Raczki, Szypliszki, Bakałarzewo, Suwałki, Przerośl, Wiżajny, Filipów, które terytorialnie wchodzą w skład Powiatu Suwalskiego, podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji Projektu ANWERS. Strony porozumienia ustaliły, że warunkiem realizacji Projektu jest uzyskanie dofinansowania ze środków PO KL.

Z racji na to, Projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: „ANWERS. Ankieta Niepełnosprawni. Wstępny Etap Realizacji Strategii".

Dnia 05.05.2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pomiędzy „Instytucją Pośredniczącą" - Samorządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego, a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Panem Stanisławem Dziemianem.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w okresie od 14.04.2008r. do 28.02.2009r.

 
I. Charakterystyka Projektu

Z uwagi na fakt, iż żadna z instytucji publicznych nie dysponuje wiedzą o aktualnej liczbie i sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu, głównym celem Projektu jest zebranie rzeczywistych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych mieszkających w powiecie suwalskim, rodzajach niepełnosprawności tych osób oraz ich rzeczywistych potrzebach. Szczególnie ważne będą informacje o zjawiskach powodujących niską aktywność społeczną bądź zawodową tych osób. Pozyskane informacje są niezbędne do metodycznego wdrożenia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz gminnych programów działań w obszarze spraw społecznych. Szczególnie będą pomocne przy przygotowywaniu programów integracji społecznej oraz zawodowej. W tym celu zatrudnieni w ramach Projektu Ankieterzy w okresie od czerwca do listopada przeprowadzą ankiety we wszystkich mieszkaniach i gospodarstwach powiatu suwalskiego.


II. Grupa docelowa Projektu

Realizowany Projekt ma charakter badawczy, z racji tego nie ma wyodrębnionej konkretnej grupy docelowej beneficjentów. Zamierzeniami projektowymi jest zaktualizowanie liczby osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny Powiatu Suwalskiego, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozwoli to na sformułowanie kierunków działań rozwijających procesy integracji społecznej i integracji zawodowej dla określonych grup beneficjentów.

 

Strona projektu (kliknij na obrazek poniżej):

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy