O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-01-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane projekty

2011-05-18

PROJEKT "REINTEGRACJA RODZIN PRZEMOCOWYCH"
 

„REINTEGRACJA RODZIN PRZEMOCOWYCH”
Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Suwałkach w okresie od 01.09.2009r. - 31.05.2010r.
 

         Celem Projektu była reintegracja rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej. A przede wszystkim, odbudowa komunikacji małżeńskiej zaburzonej na skutek przemocy, poszerzenie kompetencji rodzicielskich małżeństw dotkniętych przemocą oraz doskonalenie umiejętności społecznych u dzieci z rodzin przemocowych. Rodziny dzięki udziałowi w projekcie nauczyły się radzenia sobie z lękami, odbudowały w sobie poczucie własnej wartości oraz nabyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Chodziło przede wszystkim o te rodziny, gdzie sprawca przemocy, z racji na wyrok sądowy lub trwającą procedurę Niebieskiej Karty (NK), został poddany zajęciom korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy. Rodziny te, z racji na długotrwałą przemoc, wymagają specjalistycznej pomocy w procesie ich ponownego scalenia. Dzieci z tych rodzin najczęściej potrzebują wsparcia specjalistycznego w procesie wychodzenia z sytuacji traumatycznej i odbudowy obrazu siebie, odbudowania własnej osobowości.

       W ramach realizacji projektu zorganizowano weekendy reintegracyjne, podczas których rodziny otrzymały specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga i doradcy rodzinnego. Każdej rodzinie został przygotowany indywidualny program wychodzenia z przemocy, który wskazywał kierunki pracy z każdą z rodzin. Rodziny, które wymagały specjalistycznego wsparcia mogły skorzystać z fachowej pomocy podczas indywidualnych konsultacji specjalistów. Kolejnym etapem była organizacja spotkań weekendowych pn. „Dni żniw i zbierania owoców”.

      Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mogli odbudować komunikację małżeńską, poszerzyć kompetencje rodzicielskie, nauczyć się radzenia sobie z lękami. Projekt umożliwił odbudowanie poczucia własnej wartości u młodzieży, pozwolił nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

 

                          Strona projektu (kliknij na obrazek poniżej):

 

 

 

 

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy