O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   piątek 01-12-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Realizowane programy

2014-02-18

KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, do wzięcia udziału w w.w. projekcie. Udział jest bezpłatny.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w związku z realizacją kolejnej edycji projektu „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie w roku 2014. W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby: - posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku prac; Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące warunki: - pochodzić z Powiatu Suwalskiego (zamieszkują/mają zameldowanie na terenie powiatu), Gmina Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak, Wiżajny, oraz Gmina Suwałki z wykluczeniem miasta Suwałk; - być w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata); - korzystać ze świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej bądź niepieniężnej; - chcieć podnieść kwalifikacje zawodowe oraz skorzystać z doradztwa specjalistów; Kursy jakie oferujemy, to m.in.: kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, operator koparko-ładowarki, brukarz, spawacz, stylizacja paznokci z elementami masażu i wizażu, przedstawiciel handlowy, kadry, płace - ZUS, obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie, obsługa komputera, księgowość komputerowa, prawo jazdy kat. C + E, D, szkolenie kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy kat. C, D czyli tzw. przewóz rzeczy lub osób. Lista kursów/szkoleń nie jest zamknięta, i w tym roku może zostać wzbogacona o nowe szkolenia. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca koszty dojazdu na zajęcia. Dokładne informacje można uzyskać w: Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowej 60, pok. nr 18, 19 oraz pod nr tel. 87565 92 88 oraz 87565 92 68. Liczba miejsc ograniczona.  
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy