O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 22-03-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2016-11-21

Rozpoczęcie VII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki 2016
 
 Pliki do pobrania:
  Harmonogram
  Oferta PCPR

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na uroczyste rozpoczęcie VII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki 2016, które  odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach w dniu 25 listopada 2016 roku o godzinie 12:00.

Tegoroczna Kampania pod hasłem " Źródłem mocy ? rodzina bez przemocy"  zachęca do refleksji o rodzinie, do poczucia odpowiedzialności za świat, który kreujemy wokół siebie, świat bez przemocy. Jest też sprzeciwem wobec przemocy w rodzinach. Świadomie, pięknie kształtowane relacje w rodzinie są dla młodego człowieka ogromnym źródłem mocy w jego życiu. Szacunek i miłość w rodzinie kształtują jego relacje z innymi ludźmi. Bycie dobrym rodzicem wymaga naszego zaangażowania. Bycie dobrym człowiekiem również wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, nawet te najmłodsze.

Do dzieci i młodzieży oraz dorosłych adresowane są materiały edukacyjne w postaci teledysku "KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat"  oraz ulotek i zakładek nawiązujących do tego tematu. Teledysk i treści zakładek mogą być inspiracją do ciekawych rozmów w domu i szkole.

Zdania, które pojawiły się  na zakładce dla uczniów  "Kopiuj wklej, tylko dobre strony, dzięki temu będziesz bardziej zadowolony" oraz "Świat należy zmieniać zaczynając od siebie" są zaczerpnięte z teledysku, który  odtwarzany będzie podczas Kampanii.  

Zachęcamy szkoły, rodziców, aby z pomocą teledysku i ulotek porozmawiać z młodymi ludźmi o najważniejszych wartościach w życiu człowieka /niektóre  z nich wymieniamy w treści zakładki/, które kreują PIĘKNY ŚWIAT wokół nas.  Link do teledysku https://www.youtube.com/watch?v=ypvGDNJv1uo.

Teledysk zrealizowany został  w kampanii społecznej "KOPIUJ-WKLEJ. Pokaż mi ten lepszy świat"  przez Powiat Pruszkowski i udostępniamy za zgodą Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie.  

Koordynatorem tegorocznej Kampanii jest Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy.

Patronat nad Kampanią obrał Prezydent Miasta Suwałki i Starosta Suwalski.

Plan spotkania zawiera przyjęcie przez mężczyzn deklaracji o niestosowaniu przemocy wobec kobiet poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki. Ponadto nastąpi przedstawienie poszczególnych działań kampanii oraz przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym plakatów i zakładek adresowanych do uczniów. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa materiałów bibliotecznych przygotowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Współorganizatorami Kampanii Białej Wstążki w Suwałkach i Powiecie Suwalskim są: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Urząd Gminy Suwałki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Fundacja "EGO" w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie "Wybór" w Suwałkach, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, Ślepsk Suwałki.

Kampania Białej Wstążki to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców. / W naszej Suwalskiej Kampanii kierujemy działania również do kobiet i dziewcząt/. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. 

Suwalska Kampania jest kampanią profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i adresujemy ją do wszystkich zainteresowanych w mieście Suwałki i na terenie Powiatu Suwalskiego..

Suwalska Kampania Białej Wstążki trwa od 25 listopada do 16 grudnia 2016roku.

Podsumowanie Kampanii oraz Międzyszkolnego Konkursu Białej Wstążki odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w dniu 16.12.2015r. o godz.12.00

Załączamy Harmonogram Kampanii, plakat i zakładkę oraz Ogłoszenie o Międzyszkolnym Konkursie Białej Wstążki..

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do uczestnictwa w działaniach VII Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki.

 

 
 
    Zdjęcia:
 
Powiększ zdjęcie
 
 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy