O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 22-03-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2017-07-03

Informujemy, że w okresie od lipca do grudnia 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 
 Pliki do pobrania:
  Plakat info o projekcie

 

Drodzy Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że w lipcu rozpoczęliśmy realizację kolejnej edycji projektu „Przemocy mówimy Nie!" w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

W działaniach projektowych uwzględniono kontynuację wspólnych działań w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gmin i powiatu suwalskiego oraz ich poszerzenie
i usprawnianie.

Będziemy mogli pochylić się na nowo nad współpracą pomiędzy naszymi instytucjami
w ramach systemu, tak na poziomie strategicznym (ZI) jak i grup roboczych.

 

Działania projektowe obejmują:

1) diagnozę zjawiska przemocy,

2) szkolenia dla pracowników,

3) superwizje pomocne w usprawnieniu działań ZI,

4) szkolenia wzmacniające kompetencje dla osób pracujących z rodzinami,

5) poradnictwo specjalistyczne

6) oddziaływania psychologiczno - terapeutyczne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą (matki, dzieci),

7) oddziaływania psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy.

 

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone wskazane poniżej działania:

 

23 SIERPNIA -        6 godzinna superwizja pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą dla członków ZI i grup roboczych,

 

 

Gorąco zapraszamy i zachęcamy. Udział we wszystkich formach jest bezpłatny.

 

Załączamy wykaz szkoleń oraz informację ogólną o projekcie.

Prosimy jednocześnie o wytypowanie osób na wybrane działania oraz przesłanie formularzy zgłoszeń na mailowy adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl podany w formularzu.

Szersza informacja o pozostałych działaniach projektowych znajduje się na stronie internetowej www.pcpr.powiat.suwalski.pl oraz pod nr telefonu 087 565 92 82.

                                                                                          
  

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy