O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 22-03-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2017-08-24

Formularze zgłoszeniowe do projektu
 
 Pliki do pobrania:
  Formularz zgloszeniowy szkolenie Szkola dla rodzicow cz III
  Formularz zgłoszeniowy metody pracy z osobą stosującą przemoc w podejściu TSR dla członków grup robo
  Formularz zgłoszeniowy metody pracy z osobą stosującą przemoc w podejściu TSR dla członków grup robo
  Formularz zgłoszeniowy na superwizję
  Formularz zgłoszeniowy na szkolenie doskonalące współpracę międzyinstytucjonalną w ramach Zespołów I
  Formularz zgłoszeniowy na szkolenie doskonalące współpracę międzyinstytucjonalną w ramach Zespołów I
  Formularz zgłoszeniowy szkolenie Praca z rodziną dotkniętą przemocą w podejściu TSR
  Formularz zgłoszeniowy szkolenie Szkola dla rodzicow cz I
  opis dzialan
  Warsztat przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Załączamy do pobrania formularze zgłoszeniowe na szkolenia i superwizję oraz opis poszczególnych działań w ramach projektu "Przemocy Mówimy Nie.
Informujemy, że pierwsze spotkanie superwizji dla członków ZI i grup roboczych odbędzie się dnia 05.09.2017r. w godzinach 9.00-15.00.
Możliwe są jeszcze zgłoszenia. O kolejnych terminach superwizji poinformujemy podczas spotkania 05.09.2017r.
 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy