O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 22-03-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2017-09-13

Zapraszamy na warsztat budowania relacji małżeńskiej
 

Zapraszamy na

 

 

WARSZTAT BUDOWANIA

RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ

10 SPOTKAŃ 2 GODZINNYCH COTYGODNIOWYCH

 GRUPA DO 12 OSÓB, 2 PROWADZĄCYCH

 

 

ROZPOCZĘCIE  ZAJĘĆ:  19 wrzesień 2017  GODZINA 16.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja" przy kościele św. Aleksandra, ul. E.Plater 2C, II piętro

 

Warsztat umożliwia małżonkom osobiście, jak również w parach, dokonać oceny swojej relacji małżeńskiej, w kategoriach jej progresu, jak i regresu. Pozwala także zdobyć kompetencje niezbędne w jej rozwijaniu, niezależnie od stażu małżeńskiego. Odbywa się to na drodze teoretycznego i praktycznego poznawania istotnych elementów ról męskich i kobiecych oraz ról męża i żony. Zdobyte podczas warsztatu nowe umiejętności, pozwolą małżonkom w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci.

W warsztatach mogą uczestniczyć również pary, które nie są małżeństwem.

 

Zgłoszenie na warsztat:

 

Zapisy na warsztat odbywają się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 87 565 92 82 lub kontakt w siedzibie PCPR w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy