O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   Środa 17-04-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2017-09-13

Zapraszamy na wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne
 

 

zapraszamy

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
W RODZINIE WRAZ Z DZIEĆMI (4-13 lat)

 

na WYJAZDOWE WARSZTATY
            PSYCHOTERAPEUTYCZNE

                               w terminie 16-17 września 2017 

 

MIEJSCE REALIZACJI WARSZTATÓW:

                 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku  

Rozpoczęcie warsztatów 16.09 godz. 10.00,  zakończenie 17.09, godz.15.00

 

 

Celem warsztatów wyjazdowych jest wsparcie osób doświadczających przemocy i ich dzieci w procesie zmian.

Program warsztatów realizowany będzie metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.  Praca z klientem w tym podejściu koncentruje się na:

  • potrzebach klienta, a nie jego problemach,
  • jego zasobach i mocnych stronach, a nie deficytach i zaburzeniach,
  • dotychczasowych osiągnieciach, a nie porażkach i potknięciach
  • wyjątkach od sytuacji problemowej, a nie częstości występowania i rozmiarach problemu
  • nakreśleniu i budowaniu pożądanej przyszłości

Uczestnictwo w warsztatach (łącznie z zakwaterowaniem i wyżywienieniem) jest nieodpłatne.

Uczestnicy otrzymają wiedzę niezbędną w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Warunek zgłoszenia:

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby z Powiatu Suwalskiego, które korzystają z pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.

 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy