O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   sobota 24-02-2024 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2018-11-05

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału na warsztatach
 
 Pliki do pobrania:
  informacja o warsztatach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza na 4-GODZINNE SPOTKANIE organizowane w ramach projektu „W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” 2018 „SUPER TEŚCIOWA, SUPER TEŚĆ” Termin spotkania: 18.11.2018 r. godz. 10.00 I cykl 9.12.2018 r. godz. 10.00 II cykl Miejsce spotkania: Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja” w Suwałkach ul. E.Plater 2C, II piętro Treścią spotkania będzie rozmowa o czynnikach mających pozytywny wpływ na budowanie dobrych relacji między młodymi małżonkami a rodzicami (teściami), wskazanie różnych zagrożeń, które wywołują najczęstsze konflikty rodzące się pomiędzy rodzicami i młodymi małżonkami. Spotkanie poprowadzą: psycholog Elżbieta Krzesicka i pedagog terapeuta Jerzy Dąbrowski - specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach prowadzący terapię par małżeńskich, warsztaty budowania relacji małżeńskiej, warsztaty dla rodziców oraz prelekcje w ramach Kursów Przedmałżeńskich. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na spotkanie telefoniczne na nr PCPR: 87 565 92 82 .
 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy