O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Sluzby realizujace dzialania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Podlaskiego
Materiały informacyjne
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2018
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
I Ty mozesz zostac RODZICEM ZASTEPCZYM
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-01-2023 

koalicjakoalicja

 

 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
RODZINY ZASTEPCZE

 

    Aktualności

2018-11-14

Serdecznie zapraszamy na 6-GODZINNY
 
 Pliki do pobrania:
  informacja o warsztatach
ZAPRASZAMY na 6-GODZINNY WARSZTAT organizowany w ramach projektu „W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” 2018 Termin spotkań: 26.11.2018 r. godz. 18.00 I spotkanie 27.11.2018 r. godz. 18.00 II spotkanie Miejsce spotkania: Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3 Treścią warsztatów będą postawy rodzicielskie wg M. Plopy i funkcjonowanie mężczyzny w roli ojca. Przedstawionych zostanie 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Spotkanie poprowadzą: psycholog Elżbieta Krzesicka i pedagog-terapeuta Jerzy Dąbrowski - specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach prowadzący warsztaty budowania relacji małżeńskiej, warsztaty dla rodziców i wychowawców oraz prelekcje w ramach Kursów Przedmałżeńskich. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na spotkanie telefoniczne na nr Powiatowego Centrum Pomocy Rrodzinie: 87 565 92 82.
 
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy